Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Reportaże fotograficzne MSCDN ( 2007-2016 )

Filtr
Pokaż # 
Tytuł
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO (18 września 2018)
Awans i zatrudnianie nauczycieli (28 sierpnia 2018)
Ocena pracy nauczyciela szkoły/placówki – zmiany w przepisach prawa, tworzenie regulaminów ( 23 sierpnia 2018 )
Podsumowanie konkursu "Jestem stąd" (12 czerwca 2018)
Pierwszy egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego (7 czerwca 2018)
Spotkanie informacyjno – promocyjne poświęcone nowemu projektowi „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (24 maja 2018)
Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży szanse i zagrożenia – modele skutecznej profilaktyki sprawozdanie z konferencji (17 maja 2018)
Zrozumieć autyzm – dylematy edukacji włączającej, praktyczne aspekty terapii (10 maja 2018)
Konferencja – Arkusz organizacyjny szkoły
Dobre praktyki w doradztwie zawodowym (22 marca 2018)
„Różne spojrzenia na zadawanie prac domowych uczniom – potrzeba czy nawyk?” – 6 marca 2018r.
Konferencja ZFŚS oraz Zmiany w Karcie Nauczyciela – Edward Wiśniewski
Warsztaty z książką (13 lutego 2018)
Konferencja "Szachy w mazowieckiej szkole" (13 lutego 2018)
Konferencja - Lekcje o Mazowszu (1 lutego 2018)
Forum Erasmus+ Akcja 1 (4 grudnia 2017)
Wolontariat jako forma kształtowania postaw i promowania wartości (10.11.2017)
Indywidualizacja procesu nauczania języka obcego – konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 2017
Konferencja: "Nowe" zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018
Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej (9 czerwca 2017)
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki Konferencja dotycząca nowej podstawy programowej (8 czerwca 2017)
Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej z przedmiotów plastyka, muzyka, technika w szkole podstawowej od 2017 r. (31 maja 2017)
Wdrożenie nowej podstawy programowej z matematyki (25.05.2017)
Nowa podstawa programowa 2017 - konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa (11 maja 2017)
Analiza podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (24 kwietnia 2017)
Wdrażanie reformy w szkołach zawodowych (27-04-2017)
Ocenianie w szkole - prawo i praktyka (26 kwietnia 2017)
O zmianach w podstawie programowej z języka obcego od września 2017 r. (25 kwietnia 2017)
Nowa podstawa programowa 2017 - konferencja dla nauczycieli języka polskiego (21 kwietnia 2017)
Kiedy dziecko dojrzewa... rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi (6 kwietnia 2017)
Sekty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (21 marca 2017)
Gospeliada (15 marca 2017) - eliminacje
Kampania na rzecz matematyki (8 lutego 2017)
Konferencja "Pracodawca partnerem w kształceniu zawodowym" (8 grudnia 2016)
Konferencja "Wartości w edukacji" (26 października 2016)
Podejście innowacyjne w nauczaniu języków obcych - konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 2016
Szukając błękitnej ścieżki… Spotkanie z poezją
System emerytalny - debata (19 września 2016)
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona” (7-9 września 2016)
Konferencja: „Dwa mózgi w szkole, czyli neurodydaktyka w praktyce”
Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów? (17 maja 2016)
I. Spotkanie z Edukacją. Warsztaty dla nauczycieli i logopedów (14 maja 2016)
Od kamiennych tablic do e-booka, czyli o tworzeniu książek z dziećmi.
Trudne zachowania uczniów - wybrane strategie postępowania (21 kwietnia 2016)
Zabawy i gry manipulacyjno - konstrukcyjne (19 kwietnia 2016)
Zasady żywienia dzieci i młodzieży (18 kwietnia 2016)
Tajemnice sztuki współczesnej. Edycja 2 (14 kwietnia 2016)
Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów? (12 kwietnia 2016)